Rocznica napaści Niemiec na Polskę.

Co roku z niejakim zaskoczeniem stwierdzamy, że wśród historyków, polityków i społeczeństw historycznie zaangażowanych w działania wojenne występują rozbieżności, czasem dość znaczące, w określaniu daty rozpoczęcia Drugiej Wojny Światowej,

Czytaj dalej