Biznes, samorząd, rozwój.

Czego samorządowcy mogą nie wiedzieć? Na co lokalni przedsiębiorcy mogliby zwrócić większą uwagę? Jak razem działać dla dobra i dynamicznego rozwoju własnego regionu? To pytania, na które nie znaleźlibyśmy odpowiedzi, gdybyśmy wspólnie nie usiedli do rozmów. I, jak to Polacy, usiedliśmy, porozmawialiśmy.

W okresie od września 2018r. do maja 2019r., z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego – państwowej instytucji wspierającej rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, w 50 miastach Polski odbyły się konferencje z udziałem regionalnych samorządowców, przedstawicieli lokalnego biznesu, ekspertów BGK i zaproszonych gości, również z zagranicy.

Celem całego cyklu spotkań było stworzenie płaszczyzny porozumienia w kwestii wzajemnych oczekiwań i potrzeb między lokalną administracją publiczną, a przedsiębiorcami oraz przybliżenie szerokich możliwości rozwoju na poziomie regionalnym, dzięki  programom wynikającym ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.   

Charakter i zakres tematów poruszanych na każdym ze spotkań ściśle uwzględniał specyfikę i potrzeby danego regionu, lokalnych władz i mieszkańców. Każda konferencja była wyjątkowym wydarzeniem i okazją do rozmów z ekspertami ze wszystkich istotnych dla lokalnej społecznosci dziedzin.

Warto było porozmawiać. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ze wszystkich spotkań na regionalnekonferencje.bgk.pl